Дубов’язівська селищна рада повідомляє

Інформація проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

Інформація

Дубов’язівської селищної ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди 4 земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 34, 3881 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області, що відбудеться 09.09.2019

1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до продажу та проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за цільовим призначенням: 01.01-для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Дані про земельні ділянки на території Дубов’язівської селищної ради:

1. земельна ділянка площею 11,4929 га (кадастровий номер 5922055300:08:001:1374);

– Салтиківського старостинського округу №1:

1.земельна ділянка площею 3,0000 га (кадастровий номер 5922087400:04:002:0687);

2.земельна ділянка площею 1,0043 га (кадастровий номер 5922087400:04:002:0684);

– Красненського старостинського округу №5:

1.земельна ділянка площею 18,8909 га (кадастровий номер 5922084900:03:001:0761).

3. Умови конкурсу:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 4.2 та 4.3 Положення про комісію з добору земельних ділянок комунальної власності Дубов’язівської селищної ради та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами, конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням селищної ради від 09.08.2019 року. У разі набрання однакової кількості балів, переможцем оголошується претендент, що запропонував виконання послуг з підготовки та проведення земельних торгів у найкоротший термін.

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів

Переможець повинен:

– забезпечити фінансування підготовки лотів та забезпечити підготовку лотів до продажу права оренди на земельних торгах (з виготовленням документації із землеустрою), а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором (Дубов’язівською селищною радою) та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України.

Підготовка лотів до продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за цільовим призначенням: 01.01-для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (на підставі рішення селищної ради) та їх погодження у встановленому порядку;

2) виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки, продаж права оренди на яку буде проводитися;

3) забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лотів;

4) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (окремо по кожній земельній ділянці), із зазначенням земельних ділянок та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити (окремо по кожній земельній ділянці та окремо по кожному виду робіт): пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість; пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт (у календарних днях); інформацію щодо кількості розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за попередні 12 місяці; інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередні 12 місяці, а також згоду на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів. Заявлена вартість робіт із землеустрою має бути обґрунтовано відповідним кошторисом.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, що подаються на конкурс з відбору виконавців послуг:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 «Положення про комісію з добору земельних ділянок комунальної власності Дубов’язівської селищної ради та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами, конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах» у редакції згідно з рішенням 21 сесії 07 скликання Дубов’язівської селищної ради від 09.08.2019 р.;

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, відповідно до яких претендент здійснює розроблення проектів землеустрою;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, відповідно до яких претендент здійснює проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (для претендента – юридичної особи);

– копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

– довідка у довільній формі про наявність у претендента необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

– проект договору на виконання послуг із землеустрою, та/або оцінки земель, на проведення земельних торгів.

Всі документи (за винятком оригіналів) повинні бути завірені належним чином (підписом керівника, який скріплений печаткою, із зазначенням дати).

5. Строк подання конкурсної документації: до 17.00 год. 30.08.2019 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 41656, Сумська область, Конотопський район, с. Сімянівка, вул. Центральна, 64

Виконавчий комітет Дубов’язівської селищної ради.

7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 09.09.2019 року о 10-00 год. за адресою: 41656, Сумська область, Конотопський район, с. Сім’янівка, вул. Центральна, 64 (2 поверх – виконавчий комітет Дубов’язівської селищної ради).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 41656, Сумська область, Конотопський район, с. Сім’янівка, вул. Центральна, 64, контактна особа:

Іващенко Наталія Миколаївна,  Пацак Світлана Іванівна, телефон: 067 194 16 94.

Додаток 1

До комісії Дубов’язівської селищної ради

(місцезнаходження комісії)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

 

                                                                                         Претендент
_____________________________________________________________________________________________
                           (найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)Керівник _____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім’я та по батькові, посада)Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
_____________________________________________________________________________________________Місцезнаходження ___________________________________________________________________________Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.
_______________________________________________________________________(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)      “___” ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
фізичної особи – підприємця)
                           М. П.